Kommentar

Einsomhet som årsak eller virkning

Harald Søren Storaker
Å barneskole
Interessekonflikt:  Ja

Dersom ein hadde undersøkt konsumet av kinamat, ville ein trulig finne at dei som var avholdende (ikkje hadde spist kinamat siste måned) var oftare einsomme enn dei som hadde spist moderate mengder.

Published: 13.09.2016
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media