Kommentar

Rettelser fra kontaktforfatter

Kristin Viste
Haukeland Sykehus
Interessekonflikt:  Nei

I revisjon samt forfatterkorrektur har jeg som kontaktforfatter dessverre ikke oppdaget at det står G-proteiner der det burde ståt G-proteinkoblete reseptorer i stikktittel til lederen. Denne burde lydd "Mens årets nobelpris i fysiologi eller medisin går til fremtidens medisin, premierer nobelprisen i kjemi oppdagelsen av G-proteinkoblete reseptorer, som spiller en viktig rolle i dagens medisin". Denne feilen beklages selvsagt, og tilhører meg som kontaktforfatter, ikke medforfatteren. Selv om Lefkowitz var delaktig i hypotesedannelsen rundt G-proteiner som mellomledd mellom reseptorene og respons i cellen var dette ikke G-proteiner han mottok prisen for.

Jeg har som forfatter også i ettertid oppdaget at prisvinner nummer to omtales som Koblinka og ikke Kobilka i lederen. Sistnevnte navn er korrekt. Selv om jeg sannsynligvis har plukket opp feilstavingen etter å ha lest siste setning av prisomtalen på den svenske "kongelige tekniske høyskolen" -KTH sine internettsider (http://www.kth.se/en/che 10.12.12), burde jeg ha kontrollert stavemåte på de offisielle sidene til nobelkomiteen og brukt originalkilde i stedet for sekundærkilde. Jeg beklager selvsagt dette.

Published: 10.12.2012
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media