Kommentar

Personvern

Kai A. Olsen
Høgskolen i Molde
Interessekonflikt:  Nei

Taushetsplikt er ingen garanti mot at personvernopplysninger blir kjent. Vi kan ikke løse personvernproblemer med å gi alle tilgang, så sant de har underskrevet en erklæring om taushetsplikt. Opplysningene vil likevel bli spredd til mange. I dag har et fåtall ansatte hos min fastlege tilgang til min journal, med eResept får 7000 andre også tilgang til sentrale deler av denne. Det er en vesentlig økning!

Det hevdes at farmasøyten med den nye ordningen kan få oversikt over samlet medisinbruk, og da oppdage uheldige kombinasjoner. Men det må da være mye bedre at min lege får denne oversikten. Farmasaøyten vil uansett måtte foreta sine vurderinger uavhengig av pasienten, og slike formelle kontroller kan datamaskinen selv ta seg av.

Published: 20.12.2012
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media