()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jacob Mosvold døde 1.10. 2012 på Diakonhjemmet Sykehus, 68 år gammel.

   Han ble født i Lyngdal hvor han hadde sin oppvekst. Han studerte medisin i Tübingen, Vest-Tyskland og ble cand.med. i 1970. Turnustjenesten ble avtjent på Gjøvik sykehus og i Tana distrikt. Deretter spesialiserte han seg i indremedisin, med gastroenterologi som grenspesialitet, først på Gjøvik sykehus og deretter på Aker, Ullevål, Lovisenberg Diakonale Sykehus og Ring medisinske senter. I flere år var han avdelingsoverlege ved Lovisenberg Diakonale Sykehus hvor han blant annet ble kjent for oss for sin store innsats. I 2002 kom han til Diakonhjemmet Sykehus som avdelingssjef ved Medisinsk avdeling og fra 2006 var han sykehusets sjeflege frem til han døde.

  Jacob var et menneske med mange og rike kvaliteter. Han var en kraftfull person med et imponerende engasjement og mye humor. Han var både modig, lyttende og standhaftig. Han var spesielt opptatt av kvalitetsarbeid hvor han var en drivende kraft. Han brant for pasienten, for medisinfaget og for at vi hele tiden skulle lære av våre feil.

  Han inviterte gjerne til legemøter med et velvalgt dikt. Det strømmet klassisk musikk fra hans kontor på sene ettermiddager. Han lo hjertelig av gode historier, og han var en person det var givende og lett å rådføre seg med.

  Våre tanker går til Anne Randi og deres tre sønner med familie.

  I dyp takknemlighet og ærbødighet lyser vi fred over Jacob Mosvolds minne.

  På vegne av kolleger ved Diakonhjemmet Sykehus

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media