()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidligere overlege Per Lothe Vollset døde 27.8. 2012, 83 år gammel. Han var født i Ålesund. Vollset avla medisinsk embetseksamen i Bergen i 1954 og ble godkjent spesialist i samfunnsmedisin i 1986. Per Vollset arbeidet i all hovedsak innen offentlig helsetjeneste. Etter sykehustjeneste to år i Volda ble han distriktslege i Bremanger i 1960 – 63, i Naustdal i 1963 – 66 og i Hareid på Sunnmøre i 1966 – 71. Den lengste arbeidsperioden var ved Bergen helseråd, i årene 1972 – 89. Det meste av denne perioden var han overlege med ansvar for infeksjonsforebyggende arbeid og miljørettet helsevern.

  Som overlege ved helserådet hadde han årlig kontakt med flere tusen mennesker i forbindelse med vaksinasjoner for utenlandsreiser m.m. Han hadde også ansvar for å kontrollere personer som hadde særlig smittsomme infeksjonssykdommer. Dette innbefattet ikke minst vurdering av dem som arbeidet med næringsmidler, for å hindre smittespredning gjennom mat og vann. I tillegg til bergenserne benyttet tallrike utenbysboende vaksinasjonsstedet på Engen. Mange vil huske en kunnskapsrik og lun lege som var godt oppdatert når det gjaldt infeksjonssykdommer i en verden med stadig økende reisevirksomhet. I praksis var han også en meget viktig rådgiver for en rekke instanser vedrørende smittsomme sykdommer og vaksinasjoner. Per Vollset var i en årrekke faglig veileder for bl.a. distriktsleger og kommuneleger i Hordaland.

  I sitt arbeid med miljørettet helsevern var Vollset leder for helserådsinspektørene. De hadde oppgaver knyttet til hygienisk trygt drikkevann, avløpssaker, renovasjon, bolighygiene m.m. Mange slike saker ble også behandlet i selve helserådet (ledet av stadslegen), der han ofte møtte som fagmann og saksbehandler. Per Vollset hadde også i mange år bistilling som bedriftslege i Bergen kommune. De siste årene før pensjonering var han ansatt i kommunens arbeidsmiljøseksjon.

  Vollset leste mye helt til det siste. Samtaler og møter kunne han krydre med sitater fra greske filosofer via Håvamål til moderne tenkere. Han var opptatt av faglige og samfunnsmessige spørsmål og bidro med en del artikler og innlegg både i dagspressen og i fagtidsskrifter.

  Våre tanker går til hans barn og deres nærmeste familier.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media