Doktoravhandlinger

Oss imellom
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Universitetet i Oslo

  Universitetet i Oslo

  www.med.uio.no/disputaser/

  Angelina Hatlø Maniaol, ph.d. Environmental and genetic factors in myasthenia gravis in Norway. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 23.10. 2012.

  Bedømmelseskomité: Amelia Evoli, Institute of Neurology, Catholic University, Roma, Italia, Christian Alexander Vedeler, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Bergen og Ellen Jørum, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Chantal Tallaksen, Hanne F. Harbo og Benedicte A. Lie.

  Soen Eng Yap, ph.d. Maternal health among Pakistani immigrants: infections, post-partum depression and HLA class II genetics. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 25.10. 2012.

  Bedømmelseskomité: Bjørgulf Claussen, Avdeling for samfunnsmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, Signe Karen Dørheim, Psykiatrisk divisjon, Sandnes DPS, Stavanger universitetssjukehus og Borghild Roald, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Babill Stray-Pedersen, Per Magnus og Siri Vangen.

  Solveig Uglem, ph.d. Predictors and change in dietary behaviours among young men; an intervention in the military. Utgår fra Institutt for medisinske basalfag. Disputas 25.10. 2012.

  Bedømmelseskomité: Inge Tetens, Afdeling for Ernæring, Danmarks Tekniske Universitet, Danmark, Christina Berg, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet, Sverige og Arnstein Finset, Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Margareta Wandel, Wenche Frølich.

  Ert Kalanxhi, ph.d. Radiation-induced bystander effects: transcriptional responses and modulating factors. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 25.10. 2012.

  Bedømmelseskomité: Kevin Prise, School of Medicine, Dentistry and Biomedical Sciences, Queen’s University Belfast, Storbritannia, Therese Sørlie, Institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet og Odd Terje Brustugun, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Jostein Dahle.

  Gunvor Marie Dyrdal, ph.d. Living happily: exploring the role of close relationships, having a child, and life stressors on stability and change in life satisfaction. Utgår fra Psykologisk institutt. Disputas 25.10. 2012.

  Bedømmelseskomité: Ruut Veenhoven, Erasmus University, Rotterdam, Nederland, Bente Wold, Universitet i Bergen og Henning Bang, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Espen Røysamb og Joar Vittersø.

  Torill Sundet Siqveland, ph.d. Children born to mothers with substance abuse problems. Mother–infant interaction during the infant’s first year of life. Utgår fra Psykologisk institutt. Disputas 26.10. 2012.

  Bedømmelseskomité: Marjukka Pajulo, University of Turku, Finland, Henrik Daae Zachrisson, Atferdssenteret, Oslo og Anne Mari Torgersen, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Vibeke Moe og Lars Smith.

  Tangui Morvan, ph.d. Efficient proximity queries for minimally invasive surger. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 31.10. 2012.

  Bedømmelseskomité: Luc Soler, IRCAD/EITS, Strasbourg University Hospital, Strasbourg, Frankrike, Dinesh Manocha, Department of Computer Science, University of North Carolina, USA og Anne Solberg, Institutt for informatikk, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Eigil Samset.

  Kristian Alfsnes, ph.d. Meningococcal genome dynamics: conservation and variability in Neisseria meningitidis. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 1.11. 2012.

  Bedømmelseskomité: Edward Feil, Department of Biology and Biochemistry, University of Bath, Storbritannia, Åshild Vik, Institutt for molekylær biovitenskap, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo og Trygve Brauns Leergaard, Avdeling for anatomi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Tone Tønjum og Ole Herman Ambur.

  Gunnar Einvik, ph.d. Biological markers and cardiovascular risk factors in relation to Type D personality, major depressive disorder and anxiety disorders. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 1.11. 2012.

  Bedømmelseskomité: Johan Denollet, Department of Medical Psychology and Neuropsychology, Tilburg University, Nederland, Sidsel Graff-Iversen, Avdeling for folkesykdommer, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo og Lars Tanum, Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Torbjørn Omland.

  Universitetet i Bergen

  Universitetet i Bergen

  www.uib.no/info/dr_grad/

  Janne Molnes, ph.d. Human pancreatic glucokinase; structural and physico-chemical studies related to catalytic activation, kinetic cooperativity and GCK-diabetes. Utgår fra Seksjon for pediatri, Institutt for klinisk medisin. Disputas 19.10. 2012.

  Bedømmelseskomité: Loranne Agius, The Medical School, Newcastle upon Tyne, Storbritannia, Hans E. Krokan, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Aurora Martinez, Universitetet i Bergen.

  Veiledere: Pål R. Njølstad, Torgeir Flatmark, Oddmund Søvik og Lise Bjørkhaug Gundersen.

  Goran Jassim, ph.d. Metabolic effects of antipsychotic drugs. Utgår fra Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin, Institutt for klinisk medisin. Disputas 23.10. 2012.

  Bedømmelseskomité: Elias Eriksson, Göteborgs Universitet, Sverige, Ingrid Eftedal, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Ole Bernt Fasmer, Universitetet i Bergen.

  Veiledere: Vidar M. Steen, Johan Fernø og Stephanie Le Hellard.

  Anne Hege Straume, ph.d. A genetic perspective on estrogen metabolism in cancer: the potential role of alterations affecting CYP19, 17β-HSD2 and 17β-HSD7. Utgår fra Institutt for indremedisin og Molekylærbiologisk institutt. Disputas 26.10. 2012.

  Lene Lunde, ph.d. Economic evaluations in the health care market, methodological issues and challenges. Utgår fra Institutt for økonomi. Disputas 26.10. 2012.

  Bedømmelseskomité: Jan Abel Olsen, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø, Louise Longworth, Reader, Health Economics Group, Brunel University, Uxbridge, Middlesex, Storbritannia og Alf Erling Risa, Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen.

  Universitetet i Stavanger

  Universitetet i Stavanger

  www.uis.no/nyheter/

  Kjersti Balle Tharaldsen, ph.d. Mindful coping. Utgår fra Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag. Disputas 19.10. 2012.

  Bedømmelseskomité: JoAnne Dahl Uppsala Universitet, Sverige, Cecilie K. Moseby-Jensen, Forskningssenter for sosialt arbeid, Danmark og Oluf Langhelle, Universitetet i Stavanger.

  Veiledere: Lars Edvin Bru og Ingvard Wilhelmsen.

  NTNU

  NTNU

  www.ntnu.no/aktuelt/disputaser

  Constantin Sergio Jianu, ph.d. Proton pump inhibitors ang gastric neoplasia in man. Utgår fra Institutt for kreftforskning og molekylær medisin. Disputas 4.10. 2012.

  Bedømmelseskomité: Kjell Öberg, Uppsala Universitet, Sverige, Jon Florholmen, Universitetet i Tromsø og Chun-Mei Zhao, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veileder: Helge Waldum.

  Øystein Finset Sørdal, ph.d. The role of gastrin and the ECL cell in gastric carcinogenesis. Utgår fra Institutt for kreftforskning og molekylær medisin. Disputas 5.10. 2012.

  Bedømmelseskomité: Bertram Wiedemann, Humboldt University, Berlin, Tyskland, Anders Höög, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige og Christina Vogt, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veiledere: Helge Waldum og Gunnar Qvigstad.

  Lisbeth Østgaard Rygg, ph.d. Group education for patients with type 2 diabetes – needs, experiences and effects. Utgår fra Institutt for samfunnsmedisin. Disputas 12.10. 2012.

  Bedømmelseskomité: Urban Rosenqvist, Uppsala Universitet, Sverige, Astrid Klopstad Wahl, Universitetet i Oslo og Kristian Midthjell, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veileder: Aslak Steinsbekk.

  Viola Hélène Lobert, ph.d. Identification of novel regulators of epithelial polarity and cell migration. Utgår fra Institutt for kreftforskning og molekylær medisin. Disputas 19.10. 2012.

  Bedømmelseskomité: Johanna Ivaska, Turku Centre for Biotechnology, Finland, Sylvie Urbé, University of Liverpool, Storbritannia og Anders Sundan, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veileder: Harald Stenmark.

  Maria Tunset Grinde, ph.d. Characterization of breast cancer using MR metabolomics and gene expression analysis. Utgår fra Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk. Disputas 24.10. 2012.

  Bedømmelseskomité: Jim Delikatny, University of Pennsylvania, USA, Karin E. de Visser, The Netherlands Cancer Institute, Nederland og Øivind Rognmo, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veiledere: Ingrid S. Gribbestad og Beathe Sitter.

  Universitetet i Tromsø

  Universitetet i Tromsø

  www2.uit.no/ikbViewer/page/startsida/forskning/doktorgrader

  Peter Solvoll Lyby, ph.d. Individual differences in pain and placebo analgesia – the role of fear. Utgår fra Institutt for psykologi. Disputas 16.10. 2012.

  Bedømmelseskomité: Arnstein Finset, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, Lene Vase, Psykologisk institut, Aarhus Universitetet, Danmark og Martin Eisemann, Institutt for psykologi, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø.

  Veileder: Magne Arve Flaten.

  Lil-Sofie Ording Müller, ph.d. Establishment of normative MRI standards for the paediatric skeleton to better outline pathology. Focused on juvenile idiopathic arthritis. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 19.10. 2012.

  Bedømmelseskomité: Alan Daneman, Division Head of General Radiology and Body, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Canada, Marite Rygg, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Truls Myrmel, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø.

  Veiledere: Odd Petter Eldevik, Karen Rosendahl og Catherine M. Owens.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media