Nytt om navn

Nytt om navn
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Ny adm. dir. ved Martina Hansens Hospital

  Ny adm. dir. ved Martina Hansens Hospital

  Pål Jeroen Husby (f. 1971) er ansatt som ny administrerende direktør ved Martina Hansens Hospital og vil etter planen tiltre stillingen 1.1. 2013.

  Han kommer fra stillingen som assisterende avdelingsoverlege og seksjonsoverlege ved Ortopedisk avdeling, Akershus universitetssykehus, hvor han i perioden januar – juni 2012 fungerte som avdelingsoverlege (under avdelingsoverlegens permisjonstid).

  Husby tok medisinsk embetseksamen i Lübeck, Tyskland i 1997 og ble godkjent spesialist i ortopedisk kirurgi i 2007.

  Martina Hansens Hospital er et spesialsykehus for muskel- og skjelettlidelser og revmatiske sykdommer. Hospitalet eies av Stiftelsen Martina Hansens Hospital. Det er et ideelt sykehus i det offentlige helsevesen og har driftsavtale med Helse Sør-Øst.

  Koss æresdoktor ved Universitetet i Agder

  Koss æresdoktor ved Universitetet i Agder

  Johann Olav Koss (f. 1968), lege og tidligere skøyteløper, er utnevnt til æresdoktor ved Universitet i Agder.

  I forbindelse med at Universitet i Agder er fem år, har universitetet utnevnt sine seks første æresdoktorer, blant de seks er tidligere OL- og VM-vinner i skøyteløp, Johan Olav Koss.

  Ifølge universitetsstyret anerkjenner Koss betydningen av å kombinere intellektuell og fysisk trening. Han har selv studert medisin, men istedenfor å praktisere som lege har han brukt sin utdanning i internasjonalt solidaritetsarbeid. Koss har også vært forfatter og medforfatter for tre internasjonale artikler i prestisjetunge tidsskrifter som The Lancet, Molecular Medicine og Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports.

  I utnevnelsen står det at «Johann Olav Koss har brukt sitt intellekt, sin erfaring, posisjon og utrettelige innsats til å skape positiv endring og å fremme helse på en unik og inspirerende måte». Videre står det at «Koss er tildelt denne æren for hans eksepsjonelle internasjonale humanitære arbeid til fremme for fysisk og psykisk helse hos barn og unge gjennom verktøy for lek og idrett».

  I 1997 ble Koss utnevnt til formann for regjeringens forum mot narkotika og doping. Han har også vært medlem av Den internasjonale olympiske komité, og har vært en spesiell representant for sport for UNICEF.

  Han grunnla og er president i den internasjonale organisasjonen Right to play, en humanitær organisasjon med det formål å forbedre livet til barn i noen av de mest vanskeligstilte områder av verden ved hjelp av sporten.

  Æresmedlem i ASE

  Æresmedlem i ASE

  Otto Smiseth (f. 1949), klinikkleder ved Hjerte-, lunge- og karklinikken, Oslo universitetssykehus og professor ved Universitetet i Oslo, er valgt som æresmedlem (Honorary Fellow) i American Society of Echocardiography (ASE) for viktige bidrag innen ultralydforskning, for deltakelse i utarbeiding av amerikanske guidelines-dokumenter og for å ha utviklet samarbeid mellom det europeiske og amerikanske ultralydmiljøet.

  Det er tidligere bare 11 personer i USA og internasjonalt som har fått denne utmerkelsen. Begivenheten fant sted i juli måned 2012, under den årlige konferansen til American Society of Echocardiography i Washington DC i USA.

  Smiseth tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1975, tok doktorgraden i Tromsø i 1983 og ble godkjent spesialist i indremedisin i 1989 og i hjertesykdommer i 1991. Han har spesielt arbeidet med, og er internasjonalt kjent for, forskning i hjertefysiologi, og om årsaker til hjerteinfarkt og hjertesvikt.

  American Society of Echocardiography er en profesjonell organisasjon av leger, hjertesonografer, sykepleiere og forskere som er engasjert i ekkokardiografi, bruk av ultralyd for å avbilde hjertet og blodomløpet. Organisasjonen ble stiftet i 1975, og er den største internasjonale organisasjonen for bildebehandling av hjertet.

  Fagrådets pris 2012

  Fagrådets pris 2012

  John Arild Schillinger (f. 1952), psykiater og overlege ved Avdeling for rusbehandling, Sykehuset Østfold, er tildelt Fagrådets pris 2012 for godt rusfaglig arbeid. Han fikk prisen for sitt arbeid med dobbeltdiagnosepasienter, men også for sitt lange og omfattende arbeid i rusfeltet. Prisen ble delt ut under Fagrådets nasjonale fagkonferanse i Bergen i oktober 2012.

  Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon er landets største og samlende organisasjon innen rusfeltet. Fagrådet representerer bredden av tiltak og organisasjoner som arbeider innen behandling, forebygging, rehabilitering, forskning og skadereduksjon.

  I begrunnelsen for pristildelingen ble det pekt på at prisvinneren er en uredd fagperson, er svært oppdatert faglig, har opparbeidet seg et bredt sammensatt faglig nettverk, markerer seg i faglige debatter og er en aktiv foredragsholder og at han har vært innom flere områder i rusfeltet, gjerne samtidig.

  Årets prisvinner John Arild Schillinger har drevet undervisning innenfor høyskoleutdanning innen rusproblematikk og senere dobbeltdiagnoser. En periode var Schillinger «LAR-doktoren» i Østfold og har tidligere fått «godt gjort»-prisen for sitt arbeid og engasjement for dobbeltdiagnosepasientene.

  Han tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1982 og ble godkjent spesialist i psykiatri i 2004, og allerede i 1988 i begynte han med rusfaglig arbeid.

  Schillinger har vært ansatt ved Sykehuset Østfold siden 2002 og har de siste årene vært knyttet til Østfoldklinikken. John Arild Schillinger har også gjort en stor innsats for rusfeltet som tidligere mangeårig medlem av Fagrådets styre.

  «Top Abstract Prize» til nordmann

  «Top Abstract Prize» til nordmann

  Eivind Ness-Jensen (f. 1978), lege ved Medisinsk avdeling, Sykehuset Levanger og stipendiat ved Institutt for samfunnsmedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, er tildelt Top Abstract Prize under årets europeiske gastrokongress UEG Week (United European Gastroenterology Week) i Amsterdam i oktober 2012.

  UEG Week er den største europeiske gastrokongressen med over 14 000 deltakere fra over 120 land. Abstraktet ble plukket ut blant 3 500 innsendte bidrag. Kongressen dekker alt fra basalforskning til klinisk forskning og daglig klinisk praksis innen gastroenterologi, hepatologi og endoskopi. UEG deler hvert år ut priser på 10 000 euro til hver av de fem beste abstraktene sendt inn til UEG Week.

  Ness-Jensen mottok prisen for sitt abstrakt til studien Decreased gastroesophageal reflux symptoms after tobacco smoking cessation in a prospective population-based cohort study: the HUNT study. Dette er en langtidsstudie av nærmere 30 000 deltakere i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) som har påvist en sammenheng mellom røykekutt og reduksjon av plager med halsbrann og sure oppstøt.

  Eivind Ness-Jensen tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 2005 og er under i spesialisering i indremedisin og fordøyelsessykdommer.

  Karl Evang-prisen 2012 til Ebba Wergeland

  Karl Evang-prisen 2012 til Ebba Wergeland

  Ebba Wergeland (f. 1946) i Arbeidstilsynet er tildelt Karl Evang-prisen for 2012.

  Wergeland har jobbet i Arbeidstilsynet i 30 år og har vært en pådriver for forebyggende virksomhet. Hun får prisen for sitt arbeid innen arbeidsmedisin, arbeidsmiljø, kvinners rettigheter og internasjonal solidaritet. Hun har også vært knyttet til Institutt for forebyggende medisin ved Universitetet i Oslo gjennom forskningen sin.

  Ett område hun har engasjert seg særlig i, er kvinners stilling og rettigheter i arbeidslivet. Hun jobbet for at arbeidsforholdene må legges til rette slik at også gravide og kvinner for øvrig i fruktbar alder kan være yrkesaktive.

  De senere årene har hun særlig vært opptatt av debatten om sykefravær og hvilke årsaker som ligger bak. Komiteen legger vekt på at hun også har vært sentral i debatten om personer med yrkesskade i både det arbeidsmedisinske og det arbeidsrettslige miljøet.

  Karl Evang-prisen deles ut hvert år til en person eller organisasjon som har gjort en særlig innsats for folkehelsen, rettstrygghet i barnevernet, helse- og sosialtjenesten eller som samfunnsdebattant innen disse områdene. Prisen er på 50 000 kroner.

  Ebba Wergeland tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1970, ble godkjent spesialist i arbeidsmedisin i 1996 og tok doktorgraden i 1999 på arbeidet Healthy working conditions in pregnancy, hvor hun som en av de første kunne vise til at kontroll over eget arbeid var en verdi både for den gravide kvinnens og for fosterets helse.

  Hun har også hatt et mangeårig engasjement i Palestina-konflikten, både politisk og i aktivt humanitært arbeid.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media