Nytt om navn

Nytt om navn
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Hedersbevisning til Olav Helge Førde

  Hedersbevisning til Olav Helge Førde

  Olav Helge Førde (f. 1946), professor ved Universitetet i Tromsø, ble nylig utnevnt som æresmedlem i Norsk forening for epidemiologi (NOFE), et medlemskap som gir ham fri tilgang til kongresser i regi av foreningen.

  Utmerkelsen ble kunngjort på konferansen for norsk epidemiologi i Bergen i slutten av august og er en ren ærespris.

  – Jeg tenkte først at det måtte være en feil. Det er lenge siden jeg var aktiv innen epidemiologi. Jeg har stort sett holdt meg til helsetjenesteforskning siden slutten av 1980-årene, sier Olav Helge Førde, som arbeider ved Institutt for samfunnsmedisin ved Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø.

  Begrunnelsen omfattet blant annet at Førde var leder for den første programsatsingen i epidemiologi i det daværende Norges allmennvitenskapelige forskningsråd (NAVF). Men oppstarten av Tromsø-undersøkelsen bidro også sterkt. Undersøkelsen var unik i sitt slag da den startet opp i 1974, og det var Førde som dro den i gang, sammen med Dag Thelle. Siden er den blitt gjennomført seks ganger og har resultert i et femtitall doktoravhandlinger. Selv har Førde vært med på flere forskningsprosjekter i kjølvannet av Tromsø-undersøkelsen.

  Frem til 1990-årene var Førde tungt inne i forskningen, men gikk så over i lederstillinger. Han har blant annet vært områdestyreleder for medisin og helse i Norges forskningsråd og første styreleder i Helse Nord. Han har også vært dekan ved Det medisinske fakultet i perioden like før det gikk over til å bli Det helsevitenskapelige fakultet høsten 2009.

  Førde tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1971 og doktorgraden i Tromsø i 1979.

  Ny direktør for Statens helsetilsyn

  Ny direktør for Statens helsetilsyn

  Jan Fredrik Andresen (f. 1960) er av Kongen i statsråd utnevnt til direktør i Statens helsetilsyn. Dette er et åremål på seks år, heter det i en pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet.

  – Jeg gratulerer Jan Fredrik Andresen, som får et stort og spennende ansvar som leder av en viktig samfunnsinstitusjon. Statens helsetilsyn vil spille en sentral rolle i den videre styrkingen av pasientsikkerheten. Tilsyn er et viktig grunnlag for læring og en ressurs for både pasienter og for alle som jobber i det norske helsevesenet. Et faglig sterkt helsetilsyn er avgjørende for befolkningens tillit til helsevesenet, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

  Andresen tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1989 og ble spesialist i psykiatri i 2006. Han har lang og variert erfaring fra helsetjenesten og forvaltningen. Jan Fredrik Andresen kommer fra stillingen som avdelingssjef/avdelingsoverlege ved Diakonhjemmet Sykehus.

  Han har også tidligere vært ansatt i Statens helsetilsyn, fra 1992 til 2001, fra 1998 som avdelingsdirektør. Fra 2010 har Andresen vært avdelingssjef og leder for DPS Vinderen ved Diakonhjemmet Sykehus.

  Årets nordlandsdoktor

  Årets nordlandsdoktor

  Hans Henrik Strøm (f. 1955), overlege ved Helgelandssykehuset avdeling Sandnessjøen, er kåret til Nordlandsdoktor’n 2012.

  Prisen deles årlig ut av Nordland legeforening som en heder til en eller flere leger som har utmerket seg spesielt. Den består av et grafisk trykk og et diplom.

  Strøm får prisen for sitt langvarige arbeid for at medisinstudenter og turnusleger ved Sandnessjøen sykehus skal føle seg ivaretatt. I tillegg jobber han utradisjonelt sammen med dramapedagog Tor Helge Allern for å forbedre helsearbeideres kommunikasjonsevner, heter det i en pressemelding fra Nordland legeforening.

  – Jobben Strøm har gjort for turnusleger og studenter er hovedårsaken til at Sandnessjøen sykehus får toppkarakter på evaluering som praksis- og turnussted år etter år. Dette er et utmerket eksempel på at ikke bare de store sykehusene kan gi god undervisning, sier leder av Nordland legeforening Margit Steinholt.

  Hans Henrik Strøm tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1985 og ble godkjent spesialist i indremedisin i 1994 og i lungesykdommer i 2002. Han kommer opprinnelig fra Oslo, men etter at han ble ferdig utdannet lege har han stort sett jobbet i Nord-Norge og Sandnessjøen.

  Strøm har i mange år vært spesielt opptatt av lungekreft, og han har jobbet mye med problemstillinger knyttet til kols. Han har også prøvd seg på den skjønnlitterære banen: I 2006 ga han ut romanen Den stillferdige ranværingen.

  Forsker Grand Prix 2012

  Forsker Grand Prix 2012

  Kajsa Møllersen, stipendiat ved Institutt for informatikk og statistikk ved Universitetet i Tromsø, tok i bruk utradisjonelle metoder for å presentere et forskningsprosjekt om føflekkreft – og stakk av med seieren i Forsker Grand Prix 2012.

  Doktorgradsstudenter fra hele landet deltok i det uhøytidelige, men knallharde norgesmesterskapet i formidling.

  Møllersen presenterte prosjektet under tittelen CSI – Cancer Scene Investigation. Hun fortalte om hvordan ny teknologi og statistikk kan bidra til å oppdage føflekkreft raskere enn i dag.

  – Det finnes dessverre ikke eksperter, hudleger, ved ethvert fastlegekontor, men ved hjelp av et kamera og vårt dataprogram er vi ikke langt unna, forklarte hun.

  I Forsker Grand Prix får forskerne nøyaktig fire minutter til å legge frem forskningen sin på en underholdende og engasjerende måte. En fagjury og publikum med mentometerknapper avgjorde hvem som vant. Fagdommerne ble så begeistret for Møllersens foredrag at de enstemmig ga henne toppkarakter.

  Norsk fagbok gjør det godt i utlandet!

  Norsk fagbok gjør det godt i utlandet!

  Den engelske oversettelsen av den norske boken Etter selvmordet – veien videre (After the suicide: Helping the bereaved to find a path from grief to recovery), skrevet av Kari Dyregrov, Einar Plyhn og Gudrun Dieserud, er blitt «shortlisted» og har fått utmerkelsen Highly Commended i den prestisjetunge BMA Medical Book Awards 2012.

  Det er uvanlig at en oversatt norsk bok utmerker seg innen denne prestisjetunge prisen, som blir utdelt av den britiske legeforeningen British Medical Association (BMA).

  Prisutdelingen foregikk 13. september 2012. Det er meget sjelden at norske bøker blir trukket ut til å være med i kappløpet og finalen i BMA Medical Book Awards.

  Etter Selvmordet – veien videre ble utgitt i 2010 på Abstrakt forlag og ble anmeldt i Tidsskriftet nr. 15/2011 (http://tidsskriftet.no/article/2123167).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media