Kommentar

Spesialistskylapper?

Pål Biseth
Hjemme
Interessekonflikt:  Nei

Denne artikkelen er etter min mening ett av mange eksempler på at spesialister ikke ser helhetlig på problemstillinger, men bare drøfter dem innenfor sitt snevre fagfelt. Det vel godt kjent og dokumentert at Omega 3 har positiv effekt både når det gjelder hjernen og ikke minst ledd. Da blir det jo litt snevert å konkludere med at "alle slike pasienter" ikke bør få Omega 3 tilskudd. Sannsynligheten for at mange "slike pasienter" også har andre medisinske behov enn dem som relaterer seg til hjertet, vil jeg tro er ganske stor. Hjerteproblemer er vel overrepresentert hos eldre. Det samme er trolig også skjellettlidelser og hukommelsesproblemer.

Pål Biseth

Published: 01.11.2012
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media