Kommentar

Oppgulp(ondsinnet?) fra en anonym forfatter

Øistein Løvoll
Interessekonflikt:  Nei

Jeg må si jeg ble svært overrasket over at artikkelen "Gode råd til en mulig varsler" ble publisert, sågar også anonymt. For meg syntes artikkelen å være bittert, nærmest injurierende og ondsinnet oppgulp fra en person som ikke våger stå fram med sitt navn. Selv har jeg arbeidet utenfor sykehussektoren siden midten av 70-tallet, så jeg skal ikke påstå at jeg kjenner dette vesenet, utover kontakter som allmennlege tidligere og ikke minst fra media det seneste tiåret. At det er vanskelig å drive og styre sykehus skjønner jeg godt, men jeg har fortsatt tro på at man gjør så godt man kan.

Legeforeningen har vel i alle år oppfordret leger til å ta lederansvar og å skaffe seg lederutdanning. I annet avsnitt i artikkelen gir forfatteren an helt utilbørlig karakteristikk av leger som har ønsket å ta slikt ansvar.Her synes jeg faktisk tidsskriftsredaksjonen har sviktet som har latt dette bli trykt, og sågar latt forfatteren være anonym.

Legeforening og helsemyndigheter har vel lenge oppfordret til å varsle om feil som skjer i helsevesenet. Jeg kan godt skjønne at man skal ha sterk rygg og mot for å gjøre. For meg synes det som forfatteren har hatt en ubehagelig erfaring knyttet til varsling. Jeg kan skjønne at vedkommende derfor kvier seg for å stå fram med sitt navn, men å skrive en så ekstremt anklagende artikkel uten å oppgi sitt navn synes jeg er lavmål.

Hilsen

Øistein Løvoll

pensjonert lege

spesialist i samfunnsmedisin

Published: 06.11.2012
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media