Kommentar
Hvordan skal vi vurdere resultatene fra Originstudien?