Kommentar

Derfor laget vi en iPad-app

Stine Bjerkestrand
Tidsskrift for Den norske legeforening
Interessekonflikt:  Nei

Tidsskriftet har fått mange spørsmål og tilbakemeldinger på e-post, Twitter og i kommentarfeltet i nettutgaven etter at vi lanserte en iPad-app. Mange er glade for det nye tilbudet og sier at de opplever produktet som enkelt og funksjonelt. En del lurer også på hvorfor vi har valgt å prioritere tilrettelegging for iPad fremfor andre nettbrett på markedet, og om vi har planer om tilsvarende tilbud til brukere av andre nettbrett generelt og Android-brett spesielt. Hvorfor er Tidsskriftets nettbrettversjon blitt en app for iPad, låst til Apple?

Det er flere grunner til at vi valgte en iPad-app. I dialog med leger i forprosjektet ble det identifisert en del funksjoner som legene mener er viktige i en nettbrettversjon av Tidsskriftet. Eksempler på dette er bokmerking av artikler, skreddersøm etter spesialitet, mulighet til å gule ut tekst og mulighet til å laste ned for å lese utgavene uten tilgang til nett. Det ville være svært ressurskrevende å få til disse funksjonene i en plattformuavhengig versjon. Vi valgte derfor å gå til statistikken fra nettsidene våre over hvilke mobile enheter som benyttes. Statistikken viser foreløpig en kraftig dominans av iPad-bruk blant nettbrettbrukere. I oktober hadde vi over 24 000 besøk fra iPad, men kun 216 fra det Android-baserte nettbrettet Galaxy Tab. Andre nettbrett er det enda færre besøk fra. Ønsket om å skape et mest mulig anvendelig produkt for flest mulig av våre nettbrettbrukere er derfor bakgrunnen for at den første nettbrettversjonen av Tidsskriftet er for iPad.

Store deler av applikasjonen baserer seg på åpne standarder som html og CSS, og på denne måten har vi allerede lagt grunnlaget for å kunne tilby egne versjoner også for andre nettbrett enn iPad. Vi har ikke giftet oss med Apple eller låst oss til kun å benytte deres distribusjonskanal. Det er en løpende utvikling om hva som er mulig, hvilke brett som er tilgjengelige på markedet, og hva brukerne foretrekker. Nå knytter det seg store forventninger til Windows 8. Vi følger utviklingen tett og vurderer når og hvordan det vil være mest hensiktsmessig å tilby Tidsskriftet også for andre nettbrett.

Siden 2010 har hatt en mobiltilpasset nettside som fungerer for de fleste smartmobiler (m.tidsskriftet.no), og man kan fint benytte Tidsskriftet.no i nettleseren på alle nettbrett. Å prioritere det mest brukte brettet først for en app er ikke det samme som å diskriminere andre nettbrett og mobiler.

Published: 30.11.2012
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media