FORSIDEN

Artikkel

Illustrasjon © Dave Murray

Faglig informasjon og kommunikasjon er nødvendige forutsetninger for et moderne helsevesen. Men klodens enorme forbruk av digitale tjenester er i ferd med å bli et miljøproblem. Hva skåner da miljøet mest: Tidsskriftets nye iPad-versjon eller vårt nye kortreiste, miljøvennlige papir?

Anbefalte artikler