WMA reviderer Helsinkideklarasjonen

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Arbeidet med revisjonen av Helsinkideklarasjonen om forskning på mennesker, går nå inn i sluttfasen.

I 2014 skal det være 50-års markering for deklarasjonen. Det betyr at den reviderte versjonen må vedtas av generalforsamlingen i Verdens legeforening høsten 2013. Diskusjonen går nå på om det ved utprøving av nye legemidler skal åpnes for å bruke placebo selv om det allerede finnes et legemiddel som virker.

Hovedregelen er at nye legemidler skal prøves ut mot det tilsvarende beste som fins på markedet. Spørsmålet er om det skal åpnes for unntak i spesielle tilfeller.

Legeforeningen går ut av council (WMAs råd) i 2012, og Finland overtar vår plass fra neste møte som er i april 2013. Dette betyr at tidligere president i Legeforeningen Torunn Janbu går av som leder av den medisinsk etiske komité (MEC). Etter ønske fra arbeidsgruppen fortsetter hun som rådgiver for arbeidsgruppen for Helsinkideklarasjonen.

Ny president og president elect

Cecil Wilson fra den amerikanske legeforening ble installert som ny president, mens Margaret Mungherera fra den ugandiske legeforening ble valgt til ny president elect.

Anbefalte artikler