()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I denne spalten finner du blant annet kunngjøringer og informasjon om aktuelle hendelser i Legeforeningen. Tips oss på informasjon@legeforeningen.no

  Kunngjøringer

  Kunngjøringer

  Endring av kurskravet i medisinsk mikrobiologi

  Endring av kurskravet i medisinsk mikrobiologi

  I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet vedtatt at kurskravet i medisinsk mikrobiologi endres. Endringen innebærer at kurs i antibakterielle resistensmekanismer og genteknologiske teknikker gjøres obligatoriske. Det totale antall kurstimer økes fra 150 til 200 timer hvorav 140 kurstimer gjøres obligatorisk. Det nye kurskravet gjøres obligatorisk fra 1.1. 2015

  Kurskravet i medisinsk mikrobiologi endres og får følgende ordlyd:

  Endret kursutdanning, obligatorisk fra 1.1. 2015:

  Endret kursutdanning, obligatorisk fra 1.1. 2015:

  200 timer, herav 140 timer innen følgende obligatoriske kurs: Antimikrobielle midler, Parasittologi, Sykehushygiene, Antibakterielle resistensmekanismer og Genteknologiske teknikker.

  Obligatoriske kurs avsluttes vanligvis med kursprøve som kreves bestått.

  I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse og obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid.

  Det nye kurskravet blir obligatorisk fra 1.1. 2015. Det gis anledning til å søke om spesialistgodkjenning i medisinsk mikrobiologi på bakgrunn av gamle kurskrav, nye kurskrav eller en kombinasjon av disse, i en overgangsperiode t.o.m. 31.12. 2014.

  Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

  Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

  I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet den 3.10. 2012 truffet følgende vedtak:

  Helsedirektoratet finner etter en samlet vurdering grunnlag for å godkjenne Helgelandssykehuset Mosjøen som utdanningsinstitusjon i fordøyelsessykdommer i gruppe II.

  Helsedirektoratet finner etter en samlet vurdering grunnlag for å godkjenne Sørlandet sykehus HF, Avdeling for medisinsk biokjemi i Kristiansand som utdanningsinstitusjon i medisinsk biokjemi i gruppe II.

  Helsedirektoratet finner etter en samlet vurdering grunnlag for å godkjenne Helse Møre og Romsdal, Ålesund sjukehus som utdanningsinstitusjon i patologi for inntil fire år tellende tjeneste.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media