()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I denne spalten finner du blant annet kunngjøringer og informasjon om aktuelle hendelser i Legeforeningen. Tips oss på informasjon@legeforeningen.no

  Kunngjøringer

  Kunngjøringer

  Innføring av attestasjonskjemaer i spesialiteten hud og veneriske sykdommer

  Innføring av attestasjonskjemaer i spesialiteten hud og veneriske sykdommer

  I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet godkjent innføring av attestasjonsskjema som vedlegg til søknad om spesialistgodkjenning i spesialiteten hud og veneriske sykdommer. Endringen gjøres obligatorisk fra 1.1. 2015

  Endring av merknad til punkt 1b i spesialiteten nevrologi

  Endring av merknad til punkt 1b i spesialiteten nevrologi

  I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet vedtatt endring av merknad til punkt 1b i spesialistreglene i nevrologi. Forslaget innebærer at tjeneste i onkologi kan erstatte inntil ett år av de 4 1/2 årene som kreves i nevrologi. Endringer trer i kraft umiddelbart.

  Endringen i merknaden 1b får følgende ordlyd:

  Med relevant klinisk avdeling/spesialitet menes anestesiologi, barne- og ungdomspsykiatri, barnesykdommer, fysikalsk medisin og rehabilitering, indremedisin, klinisk nevrofysiologi, nevrokirurgi, onkologi, ortopedisk kirurgi, psykiatri, radiologi, revmatologi, øre-nese-halssykdommer, øyesykdommer, og tjeneste innen habilitering.

  Endring av merknad til punkt 1b i spesialiteten øre-nese-halssykdommer

  Endring av merknad til punkt 1b i spesialiteten øre-nese-halssykdommer

  I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet vedtatt endring av merknad til punkt 1b i spesialistreglene i øre-nese-halssykdommer. Forslaget innebærer at tjeneste i barnesykdommer kan erstatte inntil 1/2 år av de 5 årene som kreves i spesialiteten øre-nese-halssykdommer. Endringer trer i kraft umiddelbart.

  Endringen i merknaden 1b får følgende ordlyd:

  Med tjeneste i relevante spesialiteter menes anestesiologi, generell kirurgi inkl. de kirurgiske grenspesialiteter, kjevekirurgi og munnhulesykdommer, nevrokirurgi, onkologi, ortopedisk kirurgi, plastikkirurgi, øyesykdommer.

  Tjeneste i barnesykdommer teller med inntil 1/2 år.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media