Leger slipper sanksjoner

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Nav endre rutinen for automatisk utsending av varsel der det allerede er oppgitt gyldig grunn til forfall.

  Sykmeldere som ikke møter i dialogmøter i arbeidet med oppfølging av sykmeldte har hittil risikert rutinemessig varsel om overtredelsesgebyr. Prosedyren for utsendelse av varsel har så langt vært at Arbeids- og velferdsetaten ikke har vurdert de enkelte forfallsgrunnene fortløpende, eller i forkant av at varsel er sendt ut.

  Legeforeningen påpekte i brev til departementet i mai 2012 at rutinen har skapt unødvendig ekstraarbeid for sykmeldere som faktisk har varslet om fravær fra dialogmøtene. Foreningen har bedt departementet innføre en ordning der Arbeids- og velferdsetaten lokalt løpende tar i mot og vurderer årsaken til fravær fra dialogmøter, slik at klart gyldige forfall ikke inngår i de ti registrerte forfallene som utløser etatens forhåndsvarsel.

  – De fleste forfallene vil mest sannsynlig være gyldige i henhold til unntaksbestemmelsene, mener Legeforeningen. Leger som allerede har oppgitt årsaken til fraværet og som må begrunne forfallet enda en gang, vil oppleve dette som en unødvendig omkamp om gyldige forfall.

  Det er Arbeidsdepartementet som har bedt Arbeids- og velferdsetaten endre rutinen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media