Klar for nye oppgaver

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Østfold legeforening vil medvirke til god utvikling i Legeforeningen og er klar for nye oppgaver. Som leder mener jeg det er viktig å brenne for noen saker og selvfølgelig også for medlemmenes interesser, sier foreningens leder Kristin Karstad.

Kristin Karstad har ledet Østfold legeforening i tre år. Foto Lise B. Johannessen

Lokalforeningslederen er opprinnelig fra Sørum i Akershus fylke, men har praktisert som lege i «plankebyen» siden 1981. – Jeg startet som vikar på gynekologen, men skiftet beite til allmennpraksis, først i Nord-Odal, sier hun. – Jeg flyttet tilbake til Fredrikstad i 1988 og fra 1991 – 2003 hadde jeg legepraksis på Kråkerøy i Fredrikstad, ved siden av å være kommunelege – hhv. II og I.

Kristin Karstad var særlig opptatt av kvinnesykdommer, men hadde også stor interesse for livsstilsykdommer. De senere årene har hun spesialisert seg innen psykiatri og var ferdig spesialist i 2009. I dag er hun overlege ved psykiatrisk divisjon, Veum ved Sykehuset Østfold og sitter også som tillitsvalgt på sykehuset.

– Jeg hadde noe erfaring med psykiatriske sykdommer i min allmennpraksis og synes det ville være spennende å gå videre med dette. Det har vært en spennende og interessant utfordring, sier hun.

Må brenne for noen saker

Ledervervet i Østfold legeforening overtok hun for tre år siden.

– Jeg satt allerede i styret da jeg ble valgt til leder og hadde sittet i kurskomiteen i Østfold legeforening fra 2000 slik at jeg var godt kjent med foreningen da jeg overtok ledervervet, forteller hun.

– Som kommunelege ble jeg kjent med samfunnet og hvordan demokratiet fungerer. Det har vært veldig lærerikt. Det å få innblikk i hvordan ting skjer og hvordan ting henger sammen er interessant og utfordrende, og de ulike oppgavene jeg har hatt som lege har bidratt til at jeg har fått mer forståelse for sammenhengen mellom det helhetlige grunnlaget for liv og utvikling. Som leder ser jeg viktigheten av å kunne se gleden i å bidra til fellesskapet gjennom medvirkning til god utvikling, sier Kristin.

Leter etter gode prosjekter

Østfold er lite og kompakt med relativt korte avstander innen fylket. Østfold legeforening har noe over 1 000 medlemmer, allikevel er det en utfordring å skape engasjement blant medlemmene.

– Vi leter etter noen prosjekter som vi kan konsentrere oss om. Vi har god økonomi og har diskutert muligheten for å utlyse et forskningsstipend innen allmennmedisin til klinisk forskning. Vi håper og tror dette kan skape entusiasme og engasjement, sier lokalforeningslederen.

Styret har som mål å få til et par medlemsmøter årlig, ett i forbindelse med årsmøtet samt et medlemsmøte. Som regel møter mellom 40 og 50 medlemmer på medlemsmøtene.

– Vi synes det er viktig å ha et faglig program på disse møtene og har hatt flere interessante foredragsholdere, blant andre Reidun Førde om etiske utfordringer ved prioritering, Cecilie Daae om samhandling og prioriteringer og Ole Berg om legerollens utvikling.

– Vi er litt på leting etter å finne oppgaver som vi kan konsentrere oss om, sier lokalforeningslederen. – Jeg tenker at vi skal være en bidragsyter for Legeforeningen sentralt, delta i Legeforeningens regionale utvalg, og fortsette å støtte medlemmene lokalt i enkeltsaker og under forhandlinger. Jeg mener at lokalforeningene bør bestå, men etterlyser flere konkrete oppdrag fra Legeforeningen sentralt.

Nytt sykehus

Det er store omstillinger rundt sykehusstrukturen Østfold. Akuttmottaket i Moss er flyttet til Fredrikstad, noe som har ført til stort arbeidspress i Fredrikstad. Det er også store problemer med å få overleger til de distriktspsykiatriske sentrene. – Årsaken er nok blant annet for små fagmiljøer, stort arbeidspress også her, samt at lønnsnivået også spiller inn, sier hun.

Tirsdag 2. oktober ble grunnsteinen til det nye sykehuset, som skal stå ferdig i 2016, lagt ned. Ifølge helseminister Jonas Gahr Støre skal sykehuset bli et av landets mest moderne. – Dessverre ser vi allerede nå at det blir for lite, sier lokalforeningslederen.

Fysisk aktiv og reiseglad

Kristin Karstad er glad i å reise og opptatt av fysisk aktivitet og sunt kosthold. Hun sykler nesten daglig til jobb og går gjerne fotturer både i nære og fjerne strøk. Legeutdanningen har hun fra Brussel i Belgia og var ferdig lege i 1978. Den gang var det 120 norske medisinstudenter i Belgia. – Det var utfordrende og lærerikt å studere i et annet land. Studiene var mye basert på egenlæring og vi fikk et godt fagliggrunnlag for legegjerningen, sier hun.

Østfold legeforening

Foreningen består totalt av 1 073 medlemmer, hvorav 428 kvinner og 645 menn. Det er 623 sykehusleger, 302 allmennleger, 91 privatpraktiserende spesialister, 38 samfunnsmedisinere, 18 arbeidsmedisinere og én lege i vitenskapelige stillinger.

Styret: Rigmor Kristin Karstad (leder), Jens Kristian Lind-Larsen, Jon Halvard Bø, Jon Terje Lunde, Katrine Maria Kauczynska Romstad, Morten Kase-Berg, Tone Eriksen og Trygve Hilmar Kase.

Anbefalte artikler