Gjensidig utveksling på nordisk nivå

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Møtene i de nordiske legeforeningene er viktige for å opprettholde kontakten mellom legene i Norden, sier Legeforeningens president Hege Gjessing.

  Presidentene i de nordiske legeforeningene samlet på Island. Fra venstre: Mads Koch Hansen, Danmark, Hege Gjessing, Norge,…
  Presidentene i de nordiske legeforeningene samlet på Island. Fra venstre: Mads Koch Hansen, Danmark, Hege Gjessing, Norge, Þorbjörn Jónsson, Island, Raija Niemelä, Finland og Marie Wedin, Sverige. Foto Bjørn Oscar Hoftvedt

  To ganger årlig møtes ledere og generalsekretærer i de fem nordiske legeforeningene.

  – Hovedhensikten med møtene er å gi hverandre gjensidig informasjon og diskutere spørsmål av felles interesse for legeforeningene i de fem landene, forteller Hege Gjessing. I september var den islandske legeforeningen vertskap for årets andre møte.

  Under møtet orienterte hun særskilt om erfaringene rundt samhandlingsreformen og om utfordringene knyttet til IKT og til ledelse. Samhandlingsreformen var også tema på forrige møte i Danmark i januar. Da var også fastlegeforskriften og utfordringene knyttet til overføring av pasienter til Ahus tema for presidentens orientering.

  Spesialistutdanningen er under revisjon både i Norge og i Danmark. Dette var derfor også et naturlig diskusjonstema på høstens møte.

  I tillegg til gjensidig informasjon om saker som er på dagsordenen i de ulike landene, diskuteres også temaer som skal opp til diskusjon i den europeiske legeforeningen (CPME) og i Verdens legeforening (WMA). Ett av disse var etiske regler rundt organdonasjon, et tema som vil bli diskutert under WMAs generalforsamling i oktober.

  Konsensus

  Konsensus

  – Vi gir ingen felles uttalelse fra de nordiske møtene, sier Hege Gjessing, men hun forteller at de som oftest kommer frem til konsensus rundt spørsmål som skal diskuteres i de internasjonale foraene.

  Mer enn 300 delegater fra rundt 50 nasjonale legeforeninger vil delta på årets generalforsamling WMA, som foruten å diskutere nye etiske retningslinjer knyttet til organdonasjon, også vil ta opp problemstillinger knyttet til voldelige pasienter og til hvordan helsepersonell kan sikres i væpnede konflikter.

  Sekretariatsfunksjonen for de nordiske møtene går på omgang blant de fem landene. Island overtok stafettpinnen fra Den norske legeforening i september. Fra Norge møtte foruten president Hege Gjessing, internasjonal rådgiver i Legeforeningen Bjørn Oscar Hoftvedt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media