Etterlyste mer tid til pasientene

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Situasjonen i sykehusene stod sentralt da statsbudsjettet for 2013 var oppe til høring i Stortinget tirsdag 23. oktober.

  – Økningen i helsebudsjettet ledsages av et krav om økt pasientbehandling. Det er ikke sannsynliggjort at økte overføringer kan bidra til å løse de store arbeidsmiljøutfordringene, ivareta god omsorg til pasientene, bedre pasientsikkerheten eller øke kvaliteten på behandlingen, sa Legeforeningens president Hege Gjessing.

  – Legeforeningen mener omstillingen ved Oslo universitetssykehus (OUS) har vært for dårlig planlagt og ikke finansiert. Hovedstadsområdet burde derfor også i år være et særskilt satsingsområde i budsjettforslaget, sa Gjessing. Hun understreket at prosessen som er igangsatt kun kan gjennomføres hvis den finansieres.

  Behov for flere leger

  Behov for flere leger

  Leder i Yngre legers forening Johan Torgersen la vekt på at trygge helsetjenester av høy kvalitet i sykehus forutsetter flere leger. – Kvalitet, omsorg og pasientsikkerhet krever at vi har nok tid til den enkelte pasient. Det legges det ikke opp til i dette budsjettet, påpekte han. – Det må ansettes flere leger i sykehus og mer støttepersonell slik at legene kan bruke tiden på pasientene, fastslo Torgersen.

  Fortsatt investeringsbehov

  Fortsatt investeringsbehov

  – Tilstanden på bygg, medisinsk-teknisk utstyr og IKT er svært dårlig mange steder, og den økonomiske rammen er for liten i forhold til kvalitetskravene. Det er behov for en nasjonal IKT-plan og felles nasjonale IKT-systemer som vil komme hele helsetjenesten til gode og bedre pasientsikkerheten. Dette må være et statlig ansvar, ikke minst finansielt. Norge er på sisteplass i Norden når det gjelder investeringer i IKT, sa Overlegeforeningens leder Jon Helle. Legeforeningen pekte på behovet for å utrede en ny finansieringsmodell som skiller mellom drift og investeringer i sykehus. Les mer: http://legeforeningen.no/Nyheter/2012/Etterlyste-mer-tid-til-pasientene/

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media