Dialogmøte om sykefravær

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Industrien i Grenland har vært gjennom en spennende prosess med å utvikle IA-arbeidet. I oktober møttes leger og bedrifter i Grenlandområdet til dialogmøte om sykefravær.

  Panelet fra venstre: Christian Høy, Wenche Tveitan, Torgeir Larsen, Svein Solli, Nils Eirik Stamland og Gisle Roksund. Foto…
  Panelet fra venstre: Christian Høy, Wenche Tveitan, Torgeir Larsen, Svein Solli, Nils Eirik Stamland og Gisle Roksund. Foto NHO

  – Det var spennende å få lov til å bli invitert inn i et møte med Industricluster Grenland (ICG) der vi fikk diskutert dette, sier praksiskoordinator ved sykehuset Telemark Gisle Roksund.

  ICG har deltatt i et prosjekt der formålet har vært å teste ut forskjellige tiltak og tilnærminger i sykefraværsarbeidet i et nettverk av fem bedrifter innen prosessindustrien i Grenland. Hensikten har vært å finne ut hva som skal til for å redusere fraværet i den enkelte bedrift. Læring på tvers har vært en rød tråd gjennom hele prosjektet, og møtet med legene var det siste i rekken av tiltak.

  – Vi fikk en interessant og fruktbar diskusjon. Alle legene som deltok på møtet var svært godt fornøyd og syntes det var veldig nyttig, sier Roksund.

  Ønsker tilsvarende prosjekt i kommuner

  Ønsker tilsvarende prosjekt i kommuner

  – Det viktigste arbeidet med tanke på sykefravær og -nærvær er det arbeidet som foregår på arbeidsplassen. Det skal være et godt og trivelig sted å være, sier Roksund.

  – Jeg synes også det var veldig nyttig å diskutere hvordan arbeidsdagene våre ser ut både fra industriens og legenes side. Det var et eksempel til gjentakelse. Jeg skulle nesten ønske at vi også kunne ha et slikt prosjekt i en større kommune. Ofte opplever vi at de kommunale virksomhetene ikke er like gode arbeidsgivere som næringslivet, sier han.

  Dialog og tilrettelegging er viktig

  Dialog og tilrettelegging er viktig

  40 deltakere fra de involverte bedriftene, Nav og fastlegene deltok på møtet. Det ble et konstruktivt og positivt møte der stikkord som dialog, kommunikasjon og tilrettelegging gikk igjen.

  Tidlig dialog kan være viktig. Legene må inn så tidlig som mulig og flere av legene sa at de gjerne kunne ha dialogmøte etter første dag i spesielle tilfeller!

  Legene ga uttrykk for at de på generelt grunnlag savner mer informasjon om planer og alternative jobber. Bedriftene savner at legene forsøker å få pasienten/medarbeideren til å tenke alternativt om egen jobb.

  Arbeidsgiverne opplever også at til tross for at det kan fremkomme helt lik informasjon om tilretteleggingsmulighet og restarbeidsevne under møter mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, så har informasjonen en tendens til å ha bedre «effekt» når legen er tilstede. Dette understreker viktigheten ved legens deltakelse i forbindelse med sykefravær.

  Prosjektet er finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond og skal avsluttes 4. desember. Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved forsker Hans Christoffer Terjesen har hatt prosjektledelsen og Arild Ljådal fra NHO Telemark har vært prosjektansvarlig.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media