Kommentar

Uberettiget kritikk

Kiarash Tazmini
Diakonhjemmet sykehus
Interessekonflikt:  Nei

Hei!
Tusen takk for anmeldelsen av Elektrolyttveileder i siste nummer av Tidskriftet.

Vi vil gjerne komme med noen bemerkninger.
Det står at heftet er gratis, noe som ikke stemmer helt. Den er tilgjengelig på Helsebiblioteket.no, men den trykte versjonen koster 45 kr per stk. og 35 kr dersom man bestiller 50 eller flere eksemplarer. Dette går til trykk og forsendelse. Vi prøvde å informere om dette i email til Tidskriftet da vi ba om en omtale av veilederen.

Vi føler at en del av kritikken mot veilederen er uberettiget.

Dr. Flaatten skriver at omtale av den viktigste elektrolyttforstyrrelsen nemlig hypokalemi mangler. Under avsnittet om kalium står det anbefalt dosering, maksimal konsentrasjon, maksimal infusjonshastighet, forsiktighetsregler, og monitorering. Videre skriver han at det bør stå anbefalt hastighet for korrigering av hyponatremi. Dette er noe som står under avsnittet om natrium. Dr. Flaatten skriver at under omtale av kalsiumklorid står en indikasjon som ikke har med hyperkalsemi eller hypokalsemi å gjøre, nemlig hypokalemi. Dette stemmer ikke, da vi har tatt med dosering av kalsiumklorid ved HYPERkalemi, noe som er en viktig del av den akutte behandlingen av pasienter med alvorlig hyperkalemi. Vi følte at vi måtte ha med dette da vi omtalte kalsiumklorid under dette avsnittet. Det at dette burde være tatt med under et eget avsnitt om hyperkalemi er vi helt enige i, og dette vil komme i neste utgave. Tidsskriftet ble informert om at neste utgave av veilederen kommer til å inneholde mer detaljerte prosedyrer for samtlige elektrolytt-forstyrrelser. Denne opplysningen synes ikke å ha blitt viderebragt til dr. Flaatten, hvilket var litt uheldig. De ovennenvnte punktene kan virke misvisende for andre lesere som ikke er kjent med veilederen.

Vi takker igjen for omtalen av Eletrolyttveilederen.
Vi håper at når 2.utgave blir utgitt og om Tidskriftet velger å omtale den, at man er mer nøye i arbeidet med omtalen.

Med vennlig hilsen
Kiarash Tazmini og Tonje T. Johansen
Diakonhjemmet sykehus

Published: 27.10.2012
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media