Kommentar
Retten til pleiepenger vs kampen for tilværelsen