Kommentar

Nytt steroidkort ved binyrebarksvikt

Tor Einar Calisch
Nyfødtintensivavd. OUS Ullevål
Interessekonflikt:  Nei

Kjære kolleger! Dette var en viktig artikkel og flott tiltak som et supplement til SOS-kapselen, som vel aldri blei den suksess man hadde ønska. Det er dog veldig synd at pasient kortet er befenget med klassisk ord delings feil i over skriften... Håper at man ved neste opptrykk av kortet kan passe på å få med en aldri så liten bindestrek med mellom kortisol og mangel.

Ærbødigst
Tor Einar Calisch

Published: 03.10.2012
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media