Kommentar
Hva gjør legeforeningen for å endre legefordelingssystemet