Kommentar

Hva gjør legeforeningen for å endre legefordelingssystemet

Oddmund Suhrke
Østre Agder
Interessekonflikt:  Nei

Presidenten påpeker at legefordelingssystemet har utspilt sin rolle. Det gjelder i alle fall i primærhelsetjenesten, hvor ingen søknader om nye fastlegehjemler har blitt avslått hittil. Nå har HOD dessuten innført tilskuddsordning for å stimulere til opprettelse av nye hjemler, og det blir da et paradoks at kommunene må gjennom en byråkratisk prosess før hjemlene kan utlyses. Når det gjelder sykehusstillinger, er det neppe heller mange grunner til å opprettholde et fordelingssystem som er basert på legemangel. Jeg forventer at legeforeningen bidrar til at denne foreldete ordningen blir avskaffet. Byråkratiet som frigjøres har sikkert andre og nyttigere oppgaver å bruke sin tid på.

Published: 03.10.2012
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media