Minneord

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En hedersmann og nestor i norsk nyfødtmedisin er gått bort. Barnelege Rolf Lindemann døde onsdag 27.6. 2012, 70 år gammel. Rolf var på arbeid ved Nyfødtintensiv avdeling ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, i dagene før han akutt falt om.

   Rolf ble utdannet lege ved Universität Heidelberg i 1967 og disputerte for den medisinske doktorgrad ved Universitetet i Oslo i 1977. Allerede i 1976 startet han med nyfødtmedisin, først ved Barneklinikken på Rikshospitalet, fra 1979 ved Ullevål sykehus.

  Hans lange og utrettelige innsats for norsk nyfødtmedisin er høyt verdsatt og vil alltid bli husket. Rolf hadde som lege og medmenneske en genuin interesse for å ivareta noen av de aller svakeste i samfunnet. Hans spesielle omsorg for barn og mødre med spesielle utfordringer ble et varemerke som har preget avdelingen. Vi beundrer ham for hans evne til å kombinere faglig dyktighet både klinisk og forskningsmessig med en unik evne til omsorg og respekt i møtet med foreldre i krise – i en evig søken etter hva som var til barnas beste og det etisk rette.

  Rolf var elsket av så mange. Han hadde evnen til å se oss alle, uavhengig av status og rang. Han gjorde Nyfødtintensiv avdeling ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, til en arbeidsplass vi er stolte av, et sted der nyfødte, sårbare barn og deres familier blir godt ivaretatt.

  Han var et stort forbilde, en fantastisk og omsorgsfull læremester for alle som var så heldig å kjenne ham. Han har utdannet en hel generasjon assistenleger. Mange, mange har han stimulert til å forske og skrive, og mange har han veiledet til doktorgraden. Han var også en dyktig forsker og lærer ved Universitetet i Oslo.

  For sitt samfunnsnyttig virke innen barnehelse ble han i 2009 hedret som ridder av første klasse av St. Olavs orden. Nylig ble han æresmedlem av Norsk barnelegeforening.

  Vi i ønsker at arbeidet for de nyfødte barna skal videreføres i Rolfs ånd og føler stor takknemlighet for alt han har vært for så mange av oss. Vi vil savne ham dypt.

  Våre tanker går til Rolfs to barn, Marianne og Christoffer, deres ektefeller og hans fire barnebarn.

  På vegne av kolleger, medarbeidere og gode venner ved Nyfødtintensiv avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media