Doktoravhandlinger

Oss imellom
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Universitetet i Oslo

  Universitetet i Oslo

  www.med.uio.no/disputaser/

  Elisabeth Haug, ph.d. Anomalous self-experience in schizophrenia – associations with diagnosis, suicidality and neurocognition. Utgår  fra institutt for klinisk medisin. Disputas 14.8. 2012.

  Bedømmelseskomité: Frauke Schultze-Lutter, Early Detection and Intervention Centre for Mental Crisis (FETZ Bern), University Hospital of Child and Adolescent Psychiatry, Bern, Sveits, Vidje Hansen, Nord-Norsk psykiatrisk forskningssenter, Tromsø, og Philipp Paul Lobmaier, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Paul Møller, Ingrid Melle, Lars Lien.

  Astrid Austvoll-Dahlgren, ph.d. Improving health literacy – identifying barriers and facilitators to people’s ability to obtain health information, and the development and evaluation of an intervention to improve health literacy. Utgår fra Institutt for helse og samfunn. Disputas 15.8. 2012.

  Bedømmelseskomité: Monica Nortvedt, Senter for kunnskapsbasert praksis, Høgskolen i Bergen, Benedicte Carlsen, Uni Rokkansenteret, Bergen, og Morten Lindbæk, Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Sølvi Helseth og Arild Bjørndal.

  Inger-Lise Mero, ph.d. Studies of genetic risk factors for multiple sclerosis – finemapping, replication and genetic association to clinical phenotype. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 17.8. 2012.

  Bedømmelseskomité: Lisa Barcellos, School of Public Health, University of California, Berkeley, USA, Tzoulis Charalampos, Haukeland universitetssykehus, og Eirik Helseth, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Hanne F. Harbo, Benedicte A. Lie og Elisabeth G. Celius.

  Ursula-Georgine Småland Goth, ph.d. Immigrants use of the general practitioner scheme. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 17.8. 2012.

  Bedømmelseskomité: Dagmar Domenig, CEO Arkadis Foundation, Olten, Sveits, Gunnar Tschudi Bondevik, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen, og Ole Rikard Haavet, Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: John E. Berg og Bjørn Myrvang.

  Nina Elisabeth Landvik, ph.d. The role of interleukin-1beta gene in lung cancer. Utgår fra Institutt for medisinske basalfag. Disputas 21.8. 2012.

  Bedømmelseskomité: Ari Hirvonen, Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki, Finland, Per Bakke, Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen, og Vessela N. Kristensen, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Shanbeh Zienolddiny.

  Penjani Rhoda Kamudoni, ph.d. Exclusive breastfeeding: correlates of, and associations with infant nutritional status in a rural and a semi-urban community in Malawi. Utgår fra Institutt for helse og samfunn. Disputas 21.8. 2012.

  Bedømmelseskomité: Kirsten Bork, Institut de Recherche pour le Développement, Montpellier, Frankrike, Eva-Charlotte Ekström, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala Universitet, Sverige, og Petter Laake, Avdeling for biostatistikk, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Gerd Holmboe-Ottesen.

  Heidi Andersen Zangi, ph.d. Vitality Training – a group-based intervention for persons with rheumatic diseases. Experiences, methodological aspects and clinical effects. Utgår fra Institutt for medisinske basalfag. Disputas 22.8. 2012.

  Bedømmelseskomité: Ann Langius-Eklöf, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige, Stefan Bergman, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds Universitet, Lund, Sverige, og Christina Foss, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Kåre Birger Hagen, Arnstein Finset og Eldri Steen.

  T.M. Sampath U.B. Tennakoon, ph.d. Cardiovascular risk factors and predicted risk of cardiovascular disease among Sri Lankans living in Kandy, Sri Lanka and Oslo, Norway. Utgår fra Institutt for helse og samfunn. Disputas 23.8. 2012.

  Bedømmelseskomité: Charles Agyemang, Department of Public Health, University of Amsterdam, Nederland, Arne Oshaug, Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller, og Per Hjortdahl, Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Haakon E. Meyer.

  Universitetet i Bergen

  Universitetet i Bergen

  www.uib.no/info/dr_grad/

  Ingvild Haaland, ph.d. p53 activating therapy in acute myeloid leukemia. Utgår fra Institutt for indremedisin. Disputas 16.8. 2012.

  Bedømmelseskomité: Thomas Helleday, Karolinska Institutet, Stockholm, Randi Syljuåsen, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet, og Jan Schjøtt, Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen.

  Veiledere: Bjørn Tore Gjertsen og Øystein Bruserud.

  NTNU

  NTNU

  http://nettopp.ntnu.no/?kat=N_DISP

  Sigrun Saur Almberg, ph.d. Monte Carlo and film dosimetry with applications in breast cancer radiotherapy. Utgår fra Fakultet for naturvitenskap og teknologi. Disputas 23.8. 2012.

  Bedømmelseskomité: Tommy Knöös, Skånes Universitetssjukhus, Sverige, Eirik Malinen, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet, og Catharina Davies, Department of Physics, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veiledere: Tore Lindmo og. Jomar Frengen.

  Lars Erik Sande Laugsand, ph.d. Insomnia and risk for cardiovascular disease. Utgår fra Institutt for samfunnsmedisin. Disputas 24.8. 2012.

  Bedømmelseskomité: Marta Novak, University Health Network, Toronto General Hospital, Canada, Stein Emil Vollset, Universitetet i Bergen, og Alexander Wahba, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veiledere: Imre Janszky, Lars Vatten og Rune Wiseth.

  Kjersti Grønning, ph.d. Patient education and chronic inflammatory polyarthritis – coping and effect. Utgår fra Institutt for samfunnsmedisin. Disputas 24.8. 2012.

  Bedømmelseskomité: Barbro Arvidsson, Högskolan i Halmstad, Sverige, Kåre Birger Hagen, Diakonhjemmet Sykehus, og Arild Faxvaag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veiledere: Aslak Steinsbekk, Johan Fredrik Skomsvoll og Toril Rannestad.

  Universitetet i Tromsø

  Universitetet i Tromsø

  www2.uit.no/ikbViewer/page/startsida/forskning/doktorgrader

  Ole Magnus Filseth, ph.d. Aspects of experimental cooling and rewarming with special reference to accidental hypothermia. Utgår fra institutt for klinisk medisin. Disputas 17.8. 2012.

  Bedømmelseskomité: Giuseppe Faggian, Department of Surgery, University of Verona Medical School, Verona, Italia, Eirik Skogvoll, Klinikk for anestesi og akuttmedisin, St. Olavs hospital, Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Tove Skjelbakken, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media