Kommentar
Hvilke prosjekter bør vurderes av de regionale komiteer for