FORSIDEN

Artikkel

Illustrasjon © Dave Murray

Ordet idrett kommer fra norrønt íþrótt og ble opprinnelig brukt om både legemlig og åndelig styrke og dyktighet. Dagens utøvere trenger egne idrettspsykiatere. Idretten har utviklet seg siden norrøn tid.

Anbefalte artikler