Tilbyr kurs til kvinner som vil lede

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Kvinnelige leger som har lyst til å påta seg lederansvar og forståelse for hva slikt ansvar innebærer, tilbys kurs i ledelse.

– Vi har utviklet et motivasjonsfremmende kurskonsept spesielt rettet mot kvinnelige leger i primærhelsetjenesten som har interesse for ledelse, forteller leder av styringsgruppen Kari Jussie Lønning. Hun forteller at de etter første kursserie fikk vi svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne.

– Det viser at det er behov og ønske om en slik kursserie. Vi ønsker også å skaffe oss mer kunnskap om hva som hemmer og eventuelt fremmer kvinnelige legers lyst og muligheter til å påta seg lederansvar, sier hun.

Legeforeningen står bak kurset «Frist meg inn i ledelse» i samarbeid med KS.

– Kommunene og offentlig helseadministrasjon vil vinne på å ha en jevnere kjønnsfordeling blant ledere, sier Lønning.

Målgruppen er fastleger, kommuneleger, arbeidsmedisinere, leger i kommunale bistillinger og i offentlig helseadministrasjon med eller uten begrenset ledererfaring.

Samlingene inneholder erfaringsforedrag, diskusjoner og drøfting av ulike problemstillinger, utfordringsbilder ved ledelsesfunksjonen og ulike praktiske øvelser og gruppearbeid. Foredragsholdere er blant andre president i Legeforeningen Hege Gjessing og administrerende direktør i KS Sigrun Vågeng.

For mer informasjon og påmelding, se Kurskatalogen www.legeforeningen.no/id/143

Påmeldingsfrist er 30. september.

Anbefalte artikler