()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Forlenget overgangsordning i spesialistreglene i samfunnsmedisin

  Forlenget overgangsordning i spesialistreglene i samfunnsmedisin

  I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet vedtatt å forlenge overgangsordningen knyttet til spesialistreglene i samfunnsmedisin frem til 1.7. 2014.

  Overgangsreglene har følgende ordlyd:

  Det er gitt anledning til å benytte kombinasjoner av tjeneste, kursprogram og veiledet utdanningsprogram på følgende måte i overgangsperioden:

  • Tjeneste etter gammel og ny ordning

  • Kursprogram etter gammel og ny ordning eller en kombinasjon av disse

  • Veiledet utdanningsprogram etter gammel og ny ordning

  Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

  Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

  I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet den 12.6. 2012 truffet slikt vedtak:

  Helsedirektoratet finner etter en samlet vurdering grunnlag for å godkjenne St. Olavs hospital som utdanningsinstitusjon i bryst- og endokrinkirurgi i gruppe I.

  Helsedirektoratet finner etter en samlet vurdering grunnlag for å godkjenne Helse Fonna, Stord sjukehus som utdanningsinstitusjon i fysikalsk medisin og rehabilitering i gruppe II.

  Helsedirektoratet finner etter en samlet vurdering grunnlag for å endre godkjenningen til infeksjonsmedisinsk seksjon, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø som utdanningsinstitusjon i infeksjonssykdommer fra gruppe II til gruppe I.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media