Fornyet avtalen om legeforetakenes pensjonsordning

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) og Legeforeningen har nylig fornyet en fireårig samarbeidsavtale med Storebrand om tjenestepensjonsordning for private legevirksomheter – Legeforetakenes pensjonsordning (LP).

  Den fornyede avtalen ble i juni undertegnet av generalsekretær i Legeforeningen Geir Riise (t.v.), daværende konstituert…
  Den fornyede avtalen ble i juni undertegnet av generalsekretær i Legeforeningen Geir Riise (t.v.), daværende konstituert administrerende direktør i Storebrand Odd Arild Grefstad og styreleder i SOP Hans Kristian Bakke. Foto Lise B. Johannesen

  Avtalen som er en gunstig pensjonsordning for leger i privat virksomhet, ble første gang inngått høsten 2008. SOP og Legeforeningen har i fellesskap sørget for at leger i privat virksomhet kan etablere en pensjonsavtale i Storebrand med gunstige betingelser og SOPs styre har godkjent avtalen som samordningsfri i forhold til pensjoner fra SOP.

  Leger som driver privat legevirksomhet kan etablere en pensjonsordning gjennom virksomheten for å øke sin fremtidige pensjon, uten at det fører til avkortning av eventuell pensjon fra SOP slik pensjon fra andre tjenestepensjonsordninger gjør. Gjennom ordningen tilbys privatpraktiserende leger mulighet for bedre pensjon.

  Ordningen oppfyller lovens krav til obligatorisk tjenestepensjon. Det er en innskuddsbasert pensjonsordning som er gunstig skattemessig. Den må etableres i Storebrand for å oppnå samordningsfritak.

  Avtalen er enkel å etablere, og lett å administrere. Storebrand sikrer at pensjonsmidlene blir forvaltet i tråd med Legeforeningens og SOPs investeringskriterier.

  Lov om obligatorisk tjenestepensjon åpner for at foretak kan overlate til en innkjøpsordning eller interesseorganisasjon å inngå avtale om en pensjonsordning på sine vegne. Foretaket beholder styringsretten med pensjonsordningen, og står ansvarlig overfor pensjonsleverandøren for innbetaling av tilskudd til pensjonsordningen. Legeforetaket inngår en egen avtale med Storebrand, og drar nytte av de betingelser som er fremforhandlet av innkjøpsfellesskapet.

  – SOP og Legeforeningen anbefaler alle næringsdrivende medlemmer av SOP og Legeforeningen å benytte seg av ordningen, sier styreleder i SOP Hans Kristian Bakke.

  Les mer om ordningen her: www.sop.no/supplerendeordninger/Legeforetakenes-pensjonsordning-LP-ordningen/

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media