Kommentar

Vedtak om bruk av legestudent

Jan C. Frich
Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo
Interessekonflikt:  Nei

I Tidsskriftet 15/2012 presenterer Petter Gjersvik status presens når det gjelder betegnelsene medisinstudenter bruker når de presenterer seg overfor pasienter. Gjersvik konkluderer med at betegnelsen medisinstudent er i tråd med gjeldende rettskrivning, men at legestudent er den betegnelsen som egner seg best på sykehus og legekontorer der studentene har klinisk praksis. Jeg er enig i Gjersviks konklusjon. Jeg kan opplyse om at "navneskiltsaken" faktisk er behandlet av Det medisinske fakultet i Oslo. Studieutvalget vedtok i 1993, etter en henvendelse fra Medisinsk studentutvalg, at det er "legestudent" som skal brukes på navneskiltene (1).

Litteratur
1. Frich JC. Stut med horn. Æsculap 1993; nr. 2: 3.

Published: 21.08.2012
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media