Kommentar

Portrettets diagnose

Nanna N.K.D Jørgensen
NST/Tromsø, SPS/Oslo
Interessekonflikt:  Ja

Veldig orignial artikkel, dog hadde vært interessant å vite hvem som, og hvorledes man kan frem til og grunnen for å analysere de 4 kropssvæsker, og hvilke disse er og karakteriseres som - siden det er disse som egentlig lå til grunn for selve portrettes diagnose.

Published: 15.08.2012
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media