Kommentar

På tide med retningslinjer!

Sandy Lunøe
Interessekonflikt:  Nei

Mange som stiller seriøse spørsmål og fremsetter påstander som er faglig begrunnet møter en arrogant, respektløs holdningen fra enkelte, men heldigvis få leger. Spesielt har leger med fagområdet innen epidemiologi, pediatri og patologi vist umodne oppførsel i forbindelse med bruk av sosiale medier.

Tilbakemeldinger på seriøse innlegg fremsatt av personer med faglig tyngde er blitt møtt med f.eks:
"Orker vi mer (navn) nå?"
"Også vår gamle venninne (navn) ønsker sine ti minutters berømmelse".
"Hadde det ikke vært et alvorlig tema, kunne det vært morsomt".

Flere leger og andre som stiller spørsmål eller som publiserer innlegg som ikke er i tråd med disse "mobbe-legenes" egne synspunkter blir forsøkt latterligjort og "nøytralisert" ved å få slengt "konspirasjonsteoretikere" etter seg.

Et kjent tilleggsproblem er at noen leger har tette forbindelser med populære bloggere som da publiserer legenes egne synspunkter under bloggerens navn. Der risikerer de som ikke har de samme meninger som "mobbe-legene" å bli hengt ut ved navn og med meget usaklige og personlig sårende uttalelser.

Published: 20.08.2012
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media