Kommentar

Mer enn molekyler

Ruben Solvang
Interessekonflikt:  Nei

Det er bra at potensialet for misbruk av anti-depressiva blir kartlagt og tatt på alvor. Samtidig er det overraskende at en artikkel som omtaler avhengighet ikke nevner de psykologiske faktorene som spiller inn.

Avhegighet til medisiner som bedøver og demper angst er en ekstern og midlertidig løsning på et internt problem, og så lenge årsaken til problemet ikke addreseres vil avhengiget bli en logisk konsekvens.

Anbefaler å lese boken "In the Realm of Hungry Ghosts: Close Encounters with Addiction" skrevet av en lege fra Canada, Gabor Mate, som belyser problematikken på en helhetlig måte.

Published: 20.08.2012
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media