Kommentar
Evolusjonær tilpasning og kronisk utmattelsessyndrom