Kommentar

Bootstrapping

Otto Inge Molvær
Interessekonflikt:  Nei

Hei!
Statistikk er ikkje mi sterke side, men språkinteressert som eg er, las eg artikkelen din i Tidsskriftet.
Dersom ein skulle samanfatte "gjentatte tilfeldige utvalg" i eitt ord, kunne ein kanskje seie "utvalgsrepetering" eller "utvalgsrepetisjon". Men ein misser då poenget med at det skal vere tilfeldig. For å få med det, blir uttrykket på to ord: "Tilfeldig utvalgsrepetisjon".
Vh
Otto Inge Molvær

Published: 31.07.2012
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media