Kommentar
Kvalitetssäkring av screeningprogrammet möjliggör balanse