Kommentar
Hensiktsmessig fordeling av legers arbeidstid