Kommentar

Bootstrapping

Pål Møller
Interessekonflikt:  Nei

Hvorvidt metoden er 'kjær' er uklart - mange har hørt navnet, de færreste har satt seg inn i hva det statistiske begrepet innebærer, bare få bruker metodene.

Det norske samsvarende begrepet er 'å løfte seg selv etter håret'. Det er ikke en anerkjent olympisk sportsgren - det fungerer like dårlig som bootstrapping. Problemet med å oversette bootstrapping til norsk, er at det da blir klart at navnet ikke passer på metodene som navnet beskriver. Det finnes derfor ikke noen god norsk oversettelse uten at det samtidig blir klart at navnet er misvisende.

Som nevnt i Tidsskriftet, kan innholdet i de brukte metoder være å kutte opp materialet for å lete etter undergrupper. Gjennomsnittet kan være biologisk meningsløst: Dersom en gjør det med f.eks. høyde på voksne mennesker i Norge, vil en se at gjennomsnittshøyden er én ting, men at det er to hovedgrupper med ulik høyde. Ved nærmere ettersyn vil en kunne se at det reflekterer at menn og kvinner har ulik høyde. Gjennomsnittlig er Nordmenn om lag halvparten både mannlige og kvinnelige, men slike gjennomsnittsmennesker sees sjelden på gaten. Vanligvis er det natt eller dag, ikke skumringstime. Bootstrapping er uløselig knyttet til at gjennomsnittsbegrepet ikke er så enkelt som mange tror. Det er behov for å vudere om et utvalg har undergrupper. Metodene har ingen ting med bootstrapping å gjøre - begrepsbruken er en metafor for at det er mulig å gjøre det som synes filosofisk umulig: å evaluere studiens utgangspunkt gjennom resultatene.

Med vennlig hilsen

Pål Møller

Published: 27.06.2012
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media