Kommentar
Tiazider er fortsatt velbegrunnet behandling