– Signalet fra myndighetene er entydig:

Artikkel

Fastlegene skal drive mer papirarbeid, og mindre pasientbehandling. De nye oppgavene vil trekke fastlegene ut av kontorene og svekke tilgjengeligheten for fastlegens pasienter.

Hege Gjessing til NTB om forslag til ny fastlegeforskrift

Anbefalte artikler