NOKLUS tilbyr nytt verktøy for allmennleger

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Norsk forening for allmennmedisin (NFA) anbefaler NOKLUS sin programvare for uthenting av journaldata fra allmennlegens kontorpraksis.

  Marit Hermansen mener det er både interessant og nyttig å se på egen praksis sammen med gode kolleger. Foto Lise B…
  Marit Hermansen mener det er både interessant og nyttig å se på egen praksis sammen med gode kolleger. Foto Lise B. Johannessen

  – NOKLUS (Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus) tilbyr verktøy for kvalitetsutvikling av arbeidet i allmennpraksis der et av satsingsområdene er bruk av datauttrekk fra egen praksis, forteller leder i NFA Marit Hermansen. – Det stilles stadig høyere krav til kvalitet i helsevesenet, og dette er et godt verktøy for å arbeide med kvalitet på det allmennmedisinske laboratorium. Dette ligger også innenfor kjerneområdet til sentralstyrets satsingsområde: «Kvalitet skal måles – og resultatene skal brukes til forbedring», sier hun.

  – Flere rapporter vil bli tilgjengelige på sikt og NFA og NOKLUS vil samarbeide om den videre utviklingen av tilbudet.

  Det var sommeren 2011 at NFA og NOKLUS lanserte en ny type tjeneste til allmennlegene knyttet opp mot bearbeidede data fra egen praksis. Tjenesten går ut på at man via programvare tilsendt fra NOKLUS kan laste ned datasett fra journalen i anonymisert form i løpet av noen få minutter. Programvaren leveres på en CD og er enkel å installere.

  Tilrettelagt for samarbeid

  Tilrettelagt for samarbeid

  Leger som ønsker å benytte seg av dette tilbudet vil få tilsendt to rapporter basert på utvalgte praksisdata for ett år innen en måned etter at de har sendt inn dataene. Den ene rapporten, praksisprofilen, omhandler spesielt bruken av laboratorieanalyser, men gir også en generell oversikt over listepopulasjonen og diagnosebruk. Den andre rapporten omhandler detaljert Marevan-behandling hos listepasientene. I tillegg inneholder den en del faglig informasjon relatert til slik behandling. I begge rapportene sammenstilles legens data med data fra alle som har svart, og begge rapportene er tilrettelagt for gjennomgang i kollegagruppen/smågruppen med forslag til problemstillinger og en del faglig informasjon til bruk under gjennomgangen.

  – Det er både interessant og nyttig å se på egen praksis sammen med gode kolleger, sier Marit Hermansen. – Journaldataene anonymiseres og hentes ut på noen få minutter og alt kan gjøres selv om andre i praksisen arbeider med journalsystemet, sier hun. NFA jobber for å etablere et Senter for allmennmedisinsk kvalitet (SAK) som vil jobbe med læringsnettverk i allmennmedisin. Slike uttrekk av pasientdata fra fastlegens journaler er gode utgangspunkt for kontinuerlig kvalitetsarbeid.

  Lett tilgjengelig programvare

  Lett tilgjengelig programvare

  Dataene sendes foreløpig til NOKLUS på en diskett eller minnepinne for bearbeiding. Senere vil data sendes over helsenett. Seksjonsleder i NOKLUS fastlege Geir Thue forteller at de beregner ett møte (3 × 45 min) på praksisprofilen og 1 – 2 møter på Marevan-rapporten inklusive litt forarbeid knyttet til datauttrekk og gjennomlesing av egen rapport. – Siden datagrunnlaget er ett år, bør legen ha arbeidet i praksisen i minst så lang tid, sier han. De kan velge tidsrommet selv, men det bør ikke være for langt tilbake i tid. De kan også få rapport dersom de vikarierer på en annens liste. Dette forutsetter at vikariatet har vart minst i ett år. Til nød kan datasett baseres på ned til seks måneder i praksis, men da blir det litt vanskeligere å sammenlikne disse dataene med data fra andre deltakere.

  Geir Thue forteller at de med praksisprofilen forsøker å bevisstgjøre allmennlegene på deres laboratoriebruk. – Dette er et nytt og enestående nasjonalt tilbud til norske allmennleger som vi etter hvert håper alle allmennlegene vil delta på, sier han.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media