()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I denne spalten finner du blant annet kunngjøringer og informasjon om aktuelle hendelser i Legeforeningen. Tips oss på informasjon@legeforeningen.no

  Juridisk bistand – hva og hvordan

  Juridisk bistand – hva og hvordan

  Legeforeningen tilbyr juridisk bistand i saker som angår ditt arbeid som lege. Her får du vite hvordan du kan kontakte oss og hvilke saker vi behandler.

  En forutsetning for å motta bistand er at du er medlem av Legeforeningen. Som hovedregel gis bistanden gjennom en av sekretariatets egne jurister eller advokater. I enkelte saker er det også mulig å få dekket utgifter til bruk av ekstern advokat etter forhåndssøknad til Rettshjelpsutvalget.

  Legeforeningen har to former for juridisk bistand. Hovedformen er direkte bistand fra Legeforeningens egne jurister eller advokater. Disse er ansatt i avdeling for jus og arbeidsliv. Det gis kun bistand om rettslige spørsmål knyttet til utøvelsen av legeyrket.

  Les mer: www.legeforeningen.no/id/184149

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media