Kunngjøringer

Artikkel

Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet den 1.11. 2011 truffet følgende vedtak:

Helsedirektoratet finner etter en samlet vurdering grunnlag for å godkjenne Sykehuset Telemark HF som utdanningsinstitusjon i hjertesykdommer gruppe II for inntil 12 måneder tellende tjeneste ved medisinsk avdeling, Notodden.

Helsedirektoratet finner etter en konkret og helhetlig vurdering grunnlag for å godkjenne Fylkesmannen i Oslo og Akershus som utdanningsinstitusjon for leger i spesialisering i samfunnsmedisin for inntil tre år tellende tjeneste.

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet den 8.11. 2011 truffet slikt vedtak:

Helsedirektoratet finner etter en samlet vurdering grunnlag for å godkjenne Kreftavdelingen ved Akershus universitetssykehus HF som utdanningsinstitusjon i onkologi for inntil 2,5 års tellende tjeneste hvorav inntil seks måneder som gruppe I-tjeneste.

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet den 5.12. 2011 truffet slikt vedtak:

Helsedirektoratet finner etter en samlet vurdering grunnlag for å godkjenne Sykehuset Innlandet HF ved divisjon Gjøvik som utdanningsinstitusjon i blodsykdommer i gruppe II, for inntil seks måneders tellende tjeneste.

Anbefalte artikler