Helseministeren i dialog om ledelse

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  God dialog mellom ledelse og ansatte er helt avgjørende for god utvikling av sykehusene, mener Legeforeningen og inviterer til dialogkonferanse i mars.

  Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen innleder på dialogkonferansen 2012. Foto Torgeir Haugaard, Forsvarets mediesenter
  Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen innleder på dialogkonferansen 2012. Foto Torgeir Haugaard, Forsvarets mediesenter

  Legeforeningens dialogkonferanse 2012 som har tittelen: Ledelse i sykehus – Strategisk arbeid i kunnskapsbedrifter – retter søkelyset mot hvordan sykehusene gjennom langsiktige strategier kan videreutvikle ledelseskulturen i sykehusene og slik oppnå god kvalitetsutvikling og sunne økonomiske driftsforutsetninger. Legeforeningen ønsker å legge et grunnlag for videre utvikling av ledelsesfilosofi og handlingsrom i sykehusene.

  – Hvordan ledelse utøves kan påvirkes av flere forhold. Det er avgjørende at ledere på alle nivåer har handlingsrom, sier Jon Helle, leder i Overlegeforeningen og ordstyrer for konferansen.

  – Gjennom årets konferanse ønsker vi å få frem perspektiver fra andre sektorer enn helseforetakene på lederutvikling, dialog med ansatte og strategisk planlegging. Hva kan vi lære av andre? sier Helle og legger til at de også ønsker å rette oppmerksomheten mot nødvendigheten av trygghet i lederrollen.

  – Trygghet forutsetter både kunnskap om ledelse, aksept for ledelse og viser seg gjennom evnen til å dyrke frem nye ledertalenter, både for egen virksomhet og for andre virksomheter, understreker Helle.

  Omfattende program med viktige samfunnsaktører

  Omfattende program med viktige samfunnsaktører

  Helle forteller at de har satt sammen et omfattende og spennende program med innledere fra viktige posisjoner innen helse og samfunn. I tillegg til Legeforeningens president Hege Gjessing vil helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, NHO-president og konsernsjef i Telenor Kristin Skogen Lund, leder i Stortingets helse- og omsorgskomité Bent Høie, administrerende direktør i Storebrand Idar Kreutzer, direktør i Helse Sør-Øst RHF Bente Mikkelsen, professor ved Universitetet i Oslo Ole Berg og lege og strategirådgiver Thomas Grünfeld holde innlegg.

  Målgruppen er i hovedsak ledere og styremedlemmer i helseforetak og regionale helseforetak, ledere som er leger på ulike nivåer i sykehus, foretakstillitsvalgte, konserntillitsvalgte og ansattevalgte styrerepresentanter. Konferansen arrangeres på Thon Hotel Opera torsdag 22.3. 2012.

  Lederprisen 2012

  Lederprisen 2012

  I tilknytning til dialogkonferansen vil Legeforeningen dele ut Lederprisen 2012. Prisen deles ut til en leder i sykehus som har vist god vilje og evne til dialog med ansatte og som har utvist god ledelse mot tydelige faglige og økonomiske mål for virksomheten. Prisvinneren skal bidra til å skape motiverte ansatte og tar medansvar for driften og for utviklingen av virksomheten. Leger som er ledere, på alle nivåer i sykehus eller helseforetak, kan nomineres til lederprisen og alle leger ansatt i sykehus har hatt anledning til å nominere kandidater. Vinneren kåres av sentralstyret.

  Ytterligere informasjon om dialogkonferansen er tilgjengelig på Legeforeningens nettsider www.legeforeningen.no/dialogkonferanse

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media