Elektronisk sykmeldingsveileder

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen har i samarbeid med Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet utviklet en elektronisk sykmeldingsveileder. Representantene fra Legeforeningen har ledet arbeidet med tekstene til veilederen.

  Morten Laudal og Kjartan Olafsson har ledet arbeidsgruppene bak veilederen.
  Morten Laudal og Kjartan Olafsson har ledet arbeidsgruppene bak veilederen.

  – Rollen som sykmelder er krevende og mange fagpersoner synes sykmeldingsarbeid er utfordrende. En av hovedoppgavene er å bidra til at alle som kan, skal beholde sin arbeidstilknytning og komme raskest mulig tilbake i vanlig arbeid. Vi håper veilederen kan oppleves nyttig i en travel hverdag og kan hjelpe sykmelderen til å gjøre en god jobb på dette feltet, sier Morten Laudal og Kjartan Olafsson som har ledet arbeidsgruppene som har stått for det faglige innholdet. Veilederen skal ta utgangspunkt i praktikerens hverdag og virkelighet. Det er nesten 8 000 oppslag hver måned.

  Veilederen er delt inn i fire hovedområder: grunnleggende om sykmelding, samarbeid med andre aktører, alternativer til sykmelding og utfordrende tilstander og situasjoner. – De kliniske vanskelighetene ligger i sistnevnte bolk, sier Laudal og Olafsson. – Det understreker at veilederen er gjennomsyret av å se en helhet rundt sykmelding, men også å kunne finne svar på detaljer som regler for ferie og sykmelding. Veilederen har fått en oppbygging som gjør at det er relativt enkelt å finne svar.

  Legges til rette for læringsnettverk

  Legges til rette for læringsnettverk

  Myndigheter, brukere og arbeidsliv har deltatt i arbeidet, men legenes representanter har vært i flertall og ledet arbeidsgruppene. Det har vært konsensus rundt tekstene. Veilederen er under kontinuerlig oppdatering og utvikling ved en redaksjonsgruppe der blant annet Kjartan Olafsson er tilknyttet, og det er allerede gjort endringer. Sykmeldere inviteres også til faglig dugnad for å gjøre den enda bedre og mer relevant. Årlig fyller sykmeldere ut fire millioner sykmeldingsblanketter og mange behandlere har utviklet gode strategier og funnet kloke spørsmål som kan gi nyttige innspill. Det store fagutviklingsprogrammet «Legen i det inkluderende arbeidsliv» i 2004, som samlet 2 000 allmennleger til åpne diskusjoner, viste nettopp dette.

  – Det er nyttig å dele gode råd fra klinisk praksis, sier Laudal og Olafsson. Den elektroniske veilederen åpner for denne muligheten, og skal oppdateres og endres i takt med lover, regler, forskningsbasert kunnskap og tilbakemeldinger fra praksisfeltet. Ved hver tekst er det en dialogboks der man kan skrive og sende meldinger. Disse går til en redaksjonskomité som garanterer at alt blir lest og vurdert. Allmennlegene når veilederen gjennom en knapp som er integrert i deres elektroniske pasientjournal (EPJ).

  Arbeidet med sykmeldingsveilederen har bakgrunn i den nye IA-avtalen som partene i arbeidslivet ble enige om 24.2. 2010. Den støtter også opp om endringene som kom 1.7. 2011.

  Se veilederen her: http://sykmelderveileder.helsedirektoratet.no/Sider/default.aspx.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media