FORSIDEN

Artikkel

Illustrasjon © Christopher Buzelli

Det sardoniske smil har en dobbelthet i sin opprinnelse. Det er både medisinsk presist og kulturelt tvetydig. Samtidig er det dobbelt tvetydig; det både lokker og skremmer. På underlig vis tiltrekkes vi mennesker av det farlig uforutsigbare. Er det rart vi føler behov for frelse?

Anbefalte artikler