Uforsvarlig dokumentasjonssystem

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Leger i Bergen kommune mener sykehjemmene har et uforsvarlig dokumentasjonssystem.

  Legene ved sykehjemmene i Bergen har gått tilbake til et papirbasert journalsystem. Illustrasjonsfoto Colourbox.
  Legene ved sykehjemmene i Bergen har gått tilbake til et papirbasert journalsystem. Illustrasjonsfoto Colourbox.

  Legene har derfor i brev til Bergen kommune – Byrådsavdeling for helse og inkludering – bedt kommunen sette fortgang i en anbudsprosess for anskaffelse av elektronisk pasientjournal (EPJ) for sykehjem til erstatning for dagens system.

  En fare for pasientene

  En fare for pasientene

  Sykehjemmene i Bergen bruker nå et dokumentasjonssystem som ifølge legene er så tungvint at viktige pasientopplysninger risikerer å ikke nå frem. Legene har derfor valgt å gå tilbake til et papirbasert system.

  Kjellaug Enoksen, tillitsvalgt for sykehjemslegene i Bergen kommune, mener dagens journalsystem utgjør en fare for pasientene. – Vi har flere ganger påpekt overfor arbeidsgiver at journalen er legenes viktigste arbeidsredskap. Nåværende journalsystem gjør det vanskelig for sykehjemsansatte å finne ut hva som er dagens gjøre-mål og er ikke utformet på den tradisjonelle måten, slik en journal skal være utformet. Blant annet medfører det at viktig informasjon ikke kommer ut eller ikke blir dokumentert. Systemet er så vanskelig å bruke at dokumentasjonen blir mangelfull, sier hun.

  Støttes av Legeforeningen

  Støttes av Legeforeningen

  Systemet oppfyller ikke lovkravene til en pasientjournal, mener Kjellaug Enoksen. Hun får støtte av Legeforeningen. – Dagens system kan ikke pålegges brukt av helsepersonellet dersom det ikke ivaretar krav til forsvarlighet og informasjonssikkerhet, sier advokat i Legeforeningen Aadel Heilemann.

  Virksomhetsleder har et ansvar for å sørge for at journalsystemene som brukes i en virksomhet holder mål teknisk sett. Heilemann har bistått sykehjemslegene i denne saken og blant annet deltatt i et møte med sykehjemslegene der legenes plikt til dokumentasjon og Bergen kommunes ansvar for dokumentasjonssystemet var tema. I tillegg til Heilemann var en jurist fra Helsetilsynet i Hordaland og kommuneoverlegen i Bergen kommune invitert til å holde innledning på møtet.

  Kravet om én pasientjournal betyr at virksomhetsleder ikke kan pålegge bruk av et pasientadministrativt system, dersom systemet er så uhensiktsmessig at de ansatte i praksis – for å kunne nedtegne den lovpålagte informasjonen – samtidig må føre tilleggsjournaler.

  – Legeforeningen er opptatt av sikkerhet i helsetjenesten, at medlemmene skal kunne utføre sine oppgaver i samsvar med forsvarlighetskravet og lovgivningen for øvrig og at pasienter skal kunne ha tillit til helsetjenesten, sier Aadel Heilemann.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media